"ชีวิตเหมือนการเดินทาง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  


 "ชีวิตเหมือนการเดินทาง"

" .. "เปรียบชีวิตก็เหมือนทาง การดำรงชีวิตอยู่ของแต่ละคนก็เปรียบดัง การเดินทางนั้นเอง" แตกต่างกันเพียงว่า "บางคนเดินอยู่บนทางที่สว่าง บางคนเดินอยู่บนทางที่มืด"

พระพุทธองค์ทรงประกาศว่า "ทรงชูประทีปขึ้นส่องทาง ก็แสดงว่าทางของพระพุทธองค์เป็นทางที่สว่าง" ทรงเตรียมทางที่สว่างไว้สำหรับทุกชีวิต "ไม่ทรงเลือกเขาเลือกเรา"

"พึงใช้สติใช้ปัญญาดำเนินไปตามทางที่สว่าง" คือตามทางที่พระพุทธองค์ ทรงแสดงไว้ชัดแจ้งว่า "เป็นทางที่ถูกแท้อันจักนำไปถึงจุดมุ่งหมายไต้โดยสวัสดี" ไม่พาไปตกหลุมตกเหวหรือเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายเสียก่อน .."

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม ๒๕๒๖
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙    

5,513


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย