"เห็นอสุภะ ต้องเห็นด้วยปัญญา" (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)

 วิริยะ12    3 ม.ค. 2564

.
 "เห็นอสุภะ ต้องเห็นด้วยปัญญา"

" .. การเห็น "อสุภะ" ไม่ใช่การเห็นในนิมิต "การเห็นอสุภะที่จริง ต้องเห็นด้วยปัญญา" การเห็นนิมิตในสมาธินั้น จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายแต่อย่างใด

จะให้จิตมีความเบื่อหน่ายได้ "ก็ต้องมีปัญญา พิจารณาให้รู้จริง" เมื่อจิตรู้จริงตามปัญญาแล้ว "ก็จิตนั่นเอง จะเกิดความเบื่อหน่าย คลายกำหนัดยินดี"

"จะเห็นนิมิตเป็นพระพุทธเจ้า เห็นเป็นพระพุทธรูป" เห็นเป็นดวงแก้ว เห็นความสว่าง ... "นี้ก็เป็นผลเกิดขึ้นจากสมาธิ" ยังตกอยู่ในสังขาร "ตกอยู่ในไตรลักษณ์" คือความไม่เที่ยงทั้งนั้น .. "

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ    DT014902

วิริยะ12

3 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5330 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย