"บุญบาปปรากฏที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  


 "บุญบาปปรากฏที่ใจ"

" .. คำว่า "บุญบาปจะปรากฏที่ใจแห่งเดียว" ที่ชัดเจนกับเจ้าของเอง อย่างอื่นไม่ค่อยปรากฏ การทำชั่วความร้อนก็ร้อนอยู่กับตัว การความดีก็เย็นอยู่กับตัว "นี่ละบุญกรรมอยู่กับใจนะ ไม่ได้อยู่กับฟ้าแดดดินลมที่ไหน อยู่กับใจของเรา"

ให้พาไปอบรมใจให้ดี "การภาวนาก็คือระงับดับฟืนไฟที่เกิดขึ้นจากใจนั่นเอง" ให้เป็นกระแสที่นุ่มเย็นขึ้นมาสำหรับภายในตัว เวลาจะหลับจะนอนก็ให้ไหว้พระสวดมตน์ด้วยความตั้งอกตั้งใจเสียก่อน แล้วสวดมนต์ได้มากน้อยเพียงไรเราก็สวด แล้วจะภาวนาเราก็ภาวนา .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
   

5,376


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย