"อภัยทาน คือการตัดเวรตัดกรรม" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    13 พ.ค. 2564

.
 "อภัยทาน คือการตัดเวรตัดกรรม"

" .. คำว่า "ให้อภัยทานนั้น" ก็หมายความว่า "ใครมาว่าเรา ด้วยกาย วาจา ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี เราให้อภัยไปเลย" เราไม่ถือโกรธหรือเกลียด "แม้เขาจะนินทาลับหลังก็ตาม" เมื่อมีใครมาเล่าให้ฟังแล้ว "ก็ให้อภัยเขา ไม่ต้องไปคิดแก้แค้นกัน" หรือว่า "เขาจะมาแสดงกิริยา หยาบคายต่าง ๆ ต่อหน้าต่อตาเรา เราก็ไม่เอาเรื่อง ไม่ตอบโต้" ในทางที่ไม่ดี พูดง่าย ๆ ว่า เขาพูดไม่ดีต่อเรา เราก็ยังพูดดีต่อเขา

"นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า" พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ "เขาแสดงอาการโกรธเรา เราไม่แสดงอาการโกรธตอบ เราเจริญเมตตาจิต เวรมันถึงไม่มี" ถ้าหากว่าเขาโกรธมา เราก็โกรธตอบไปอย่างนี้ "มันก็เกิดเป็นเวรกันล่ะบัดนี้ เวรมันก็ผูกพันกันไป" อันชื่อว่า "คนมีเวรแล้วนั่น หาความสุขไม่ได้" จะไปเกิดในภพไหนชาติไหน ก็ด้องประกอบไปด้วยเวร เป็นอย่างนั้น

ดังนั้น "ขอให้ทุกคนพากันกลัวต่อกรรมต่อเวร" อย่าไปยอมสร้างกรรมสร้างเวรเกิดขึ้นมีขึ้นในตน "แม้น้อยหนึ่งก็อย่าไปสร้างมัน เรื่องกรรมเวรนี่นะ" อธิษฐานไวในใจอย่างนี้ "เพราะว่าบุคคลผู้มีกรรมมีเวเร่นี่แหละ เป็นทุกข์อยู่ในโลกวันนี้" .. "

"ธรรมโอวาท ๔"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 
   DT014902

วิริยะ12

13 พ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5393 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย