"ตายด้วยกัน แต่ตายผิดกัน" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12  

.
 "ตายด้วยกัน แต่ตายผิดกัน"

" .. "ศีลทาน เราจะทำไม่ได้เสมอไปเป็นนิจ แต่ทำไว้บ่อย ๆ ก็ยังดี บุญกุศลจะช่วยได้บ้าง" ถ้าเราทำห่างนักก็จะชวยอะไรเราไม่ได้ "เขาว่า บุญทานนั้นทำไปทำมา คนทำบุญก็ต้องตาย ไม่ทำก็ตาย" ตายด้วยกันก็จริงอยู่ดอก แต่ตายผิดกัน

"คนทำบาปนั้น ตายไปกับผีกับเปรต" ตายตามป่าตามดง ตามถนนหนทาง "แต่คนทำบุญนั้น ตายไปในกองบุญกองกุศล" ตายสบายแล้วไปเกิดก็สบายอีก ไม่ต้องไปเกิดในที่ทุกข์ยาก เหมือนคนทำบาป .. "

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร 
   

5,384


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย