"จะพ้นทุกข์ได้ต้องทำจิตให้สงบ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    17 พ.ค. 2564

.
 "จะพ้นทุกข์ได้ต้องทำจิตให้สงบ"

" .. บุคคลจะพ้นทุกข์ได้นั้น "ก็เพราะมาพยายามภาวนา ทำจิตใจให้สงบ ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบัน" เห็นตามว่าไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ตัวตนอะไร เมื่อมันมาเห็นแจ้ง มันก็ตื่นตัว "รู้ว่าตนนั้นมาหลงอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยง" มาอาศัยในสิ่งที่บังคับไม่ได้ ไม่เป็นไปตามใจหวัง

เมื่อมันรู้ดังนี้ "มันก็ปล่อยวาง" นี่แหละ "ไม่ยึดไม่ถือ ไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตน" ก็เป็นอันว่า "รู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์" คืออุปาทานความยึดถือ "เมื่อละความยึดถือนี่ได้ ทุกข์ทางใจมันก็ดับไปหมดเลย" เป็นอย่างนั้น .. "

"ธรรมโอวาท"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 DT014902

วิริยะ12

17 พ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4920 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย