"ใจมนุษย์ขุดให้ถึง" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ใจมนุษย์ขุดให้ถึง"

" .. "ใจมนุษย์ขุดให้ถึง" ใจคนเราทุกคนเพราะขุดค้นไม่ถึง "เปรียบอุปมาเหมือนน้ำที่มีอยู่ในพื้นแผ่นดินทุกแห่งหน เมื่อคนไม่ขุดค้นลงไปหาน้ำ ก็ไม่ได้รับน้ำฉันนั้น"

ใจมนุษย์ก็เช่นกัน "มันก็มือยู่ในรูปร่างกายนี้ มืผม ขน เล็บ เป็นต้น ตลอดไปทั่วสรรพร่างกาย ให้ดวงจิตดวงนี้กำหนด" ขึ้นมาพิจารณาลงไป ภายนอกมีหนังหุ้มอยู่ทั่วตัว "ภายในหนังหุ้มมีอะไร กำหนดให้ได้ ไม่ให้จิตไปคิดที่อื่น" ให้จิตคิดค้นในตนของตน

"เรื่องของคนอื่นอย่าเอามาคิด" จงเพียรขุดค้นลงไปถึงดวงจิตที่เป็นผู้ค้นอยู่ปัจจุบันนั้น อยู่ที่ไหนก็ให้พินิจคิดค้นอยู่ในดวงจิตนั้น "จนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยธรรมจักษุ คือดวงตาญาณแจ่มแจ้งแสงสว่างทางธรรมนี่แหละใจมนุษย์" ขุดให้ได้ทุกคนไป .. "

"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๒๐"
(หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 

5,432


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย