"เรื่อง วาสนาพึงคบบัณฑิต" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    25 ก.ค. 2564

.
 "เรื่อง วาสนาพึงคบบัณฑิต"
(กุศลวาสนา อกุศลวาสนา อัพยากตวาสนา)

" .. อัธยาศัยของสัตว์ เป็นมาแล้วต่าง ๆ คือ ดี เลวและกลาง ๆ "วาสนาก็เป็นไปตามอัธยาศัย" คือวาสนายิ่งกว่าตัว วาสนาเสมอตัว วาสนาที่เลวทราม

บางคนเป็นผู้มีวาสนายิ่งในทางดีมาแล้วแต่คบกับพาล วาสนาก็อาจเหมือนคนพาลได้ "บางคนวาสนายังอ่อนแต่คบกับบัณฑิต วาสนาก็เลื่อนขึ้นไปเป็นบัณฑิต"

บางคนคบมิตรเป็นกลาง ๆ ไม่ดี ไม่ร้าย ไม่หายนะ ไม่เสื่อมทราม วาสนาพอประมาณสถานกลาง ฉะนั้น "บุคคลถึงพยายามคบบัณฑิต" เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ .."

"มุตโตทัย"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 DT014902

วิริยะ12

25 ก.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5206 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย