คติธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ๕

 ลูกโป่ง    3 มี.ค. 2555คติธรรม ที่ ๕.

จิตที่คิดจะให้ สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา.ที่มา : fb Watbudhapanyanantarama Canada

DT0329

ลูกโป่ง

3 มี.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5259 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย