"รู้ทัน มันก็ดับไปเอง" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    28 ส.ค. 2564

.
 "รู้ทัน มันก็ดับไปเอง"

ถาม : หลวงปู่ครับ "ทำอย่างไรจึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้"
หลวงปู่ตอบว่า : ไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอก "มีแตรู้ทัน" เมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเอง

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล    



DT014902

วิริยะ12

28 ส.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย