"จิตคือขุมทรัพย์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    27 พ.ย. 2564

.
 "จิตคือขุมทรัพย์"

" .. "จิตผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้ดีแล้ว มีแต่จะนำให้กิเลสมาทับถมถ่ายเดียว" ตรงกันข้าม "ถ้าผู้ได้ฝึกฝนอบรมจิตไว้ดีแล้ว ก็จะเป็นขุมทรัพย์อันมหาศาล" เพราะจิตเป็นผู้แส่ส่ายแสวงหากิเลสใส่ตัวเอง พร้อม ๆ กันนั้นก็เป็นผู้แสวงหาปัญญามาให้ตัวอีกด้วย .. "

"สิ้นโลกเหลือธรรม"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    DT014902

วิริยะ12

27 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย