"จะตัดบาปกรรม ต้องทำจิตให้สงบ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    2 ธ.ค. 2564

.
 "จะตัดบาปกรรม ต้องทำจิตให้สงบ"

" .. "ทำจิตให้สบาย" อยากสุขอยากสบายอย่าสำคัญมั่นหมาย "ต้องการหายโรคหายภัยก็อธิษฐานเอา" ตั้งสัจจะบารมีของเรา นี่แหละ "จะตัดบาปตัดกรรม" ไม่มีวิธีอื่น "เราต้องทำจิตให้สงบ" ถ้าจิตเราไม่สงบแล้ว มันก็ไปก่อกรรมก่อภัยก่อเวร "พอจิตเราสงบแล้วมันก็ไม่มีกรรม ความชั่วทั้งหลายไม่มี" มีแต่ความสุข ความสบาย

เราต้องการความสุขความสบายจะไปหากับทรัพย์สมบัติไม่มีหรอก "มีแต่ที่ใจเราสงบ พอใจเราสงบแล้ว มันได้รับความสุขความสบาย ก็หายโรคหายภัยหายกิเลสจัญไรหมดน่ะซี่" เคราะห์ทั้งหลายมันก็หายหมด .. "

"พิจารณากาย พิจารณาใจ"
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 


• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• อตฺตโน อุตฺตริ ภเชถ ควรคบคนที่ยิ่งกว่าตน

• เหตุห้ามภิกษุมิให้ดื่มสุรา (สุราปานชาดก)

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• ใจเป็นแกนของชีวิต ถ้ารักษาใจไว้ได้แล้ว ก็นับว่าเป็นการรักษาส่วนประเสริฐของชีวิตไว้ได้

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย