"ทำความดี เรียกว่าสร้างบารมึ" (หลวงปู่เพียร วิริโย)

 วิริยะ12    11 ธ.ค. 2564

.
 "ทำความดี เรียกว่าสร้างบารมึ"

" .. ภาวนาก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรม "พุทโธ" จดจ่อเข้าไปบ่อย ๆ เดี่ยวมันก็สงบเองหรอก ถ้าดูลมหายใจก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจ เข้า"พุท" ออก "โธ' ก็ได้ทำไป ๆ ทำบ่อย ๆ ทำให้มาก ๆ "นึ่แหละคือความดี" ตั้งแต่เข้าจนคํ่า วันหนึ่ง ๆ ก็มีแต่ความดี นึ่แหละ "เรียกว่าลร้างบารมึ" .. "

" .. ให้รู้จัก "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" สดมนต์ไหว้พระ รักษาศีลนะ อย่าเป็นเหมือนอย่างวัวอย่างควาย "ทำบุญรักษาศีลบ้าง" .. "

"ธรรม .. ย้ำเตือน"
หลวงปู่เพียร วิริโย
 
.
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=49908DT014902

วิริยะ12

11 ธ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5104 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย