"วันคืนล่วงไป ๆ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    25 ธ.ค. 2564

.
 "วันคืนล่วงไป ๆ"

" .. "เราเกิดมาได้อัตตภาพอันดี" สมบูรณ์บริบูรณ์ พวกเราได้สมบัติมาดีแล้ว ควรใช้มันซะ "ใช้ไปในทางดี ทางดี คือ การทำบุญให้ทาน รักษาศีลภาวนา" ใช้มันซะเมื่อมันยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่

อย่าไปนอนใจเมื่อวันคืนล่วงไป ๆ "พระพุทธเจ้าว่า วันคืนล่วงไป ๆ มิใช่จะล่วงไปแต่วันคืนเดือนปี ชีวิตความ เป็นอยู่ของเราก็ล่วงไป ๆ" ทุกขณะลมหายใจเข้าออก .. "

"หลวงปู่ขาว อนาลโย"
วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู 
   DT014902

วิริยะ12

25 ธ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย