"ลาภอันประเสริฐ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "ลาภอันประเสริฐ"

" .. "ผู้ใดได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมตน" ผู้นั้นจึงชื่อว่า "เป็นลาภอันประเสริฐโดยแท้" ผู้ใดไม่ยินดีที่จะฝึกฝนอบรมตน ให้ความประพฤติของตนเป็นไปตามธรรม ตามวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอาภัพ เป็นคนที่เรียกว่า "ไม่สามารถที่จะทำความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนได้ นี่ท่านเรียกว่าเป็นคนอาภัพ" ผู้ที่เป็นภัพพบุคคลนั้น เป็นผู้ไม่มีความสามารถสั่งสมบุญกุศล ประพฤติคุณงามความดี ให้เกิดมีขึ้นในตนได้ .. "

"สำรวมจิตของตนให้แน่วแน่"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 

5,408


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย