"ดี-ชั่ว รู้ได้ด้วยการภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    9 ม.ค. 2565

.
 "ดี-ชั่ว รู้ได้ด้วยการภาวนา"

" .. "การภาวนาเท่านั้นจะรู้ของดีว่าเป็นของดี ของชั่วว่าเป็นของชั่ว" ของเทียมว่าเป็นของเทียม ธรรมว่าเป็นธรรม กิเลสว่าเป็นกิเลสได้ดี ไม่หลงเสกสรรยกยอแบบสุ่มเดา นอกจากจะกำจัดให้พินาศขาดสูญจากใจไปเสียเท่านั้นด้วยหลักภาวนา

ท่านผู้สนใจภาวนาตามทางของศาสดาผู้วิเศษจริงโดยไม่ต้องยกยอ "ผู้นั้นจะเห็นของจริงอันประเสริฐและของปลอมได้อย่างชัดเจนที่ใจตัวเอง" ก่อนจะเห็นของจริงและของปลอมภายนอก .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2610&CatID=3
   DT014902

วิริยะ12

9 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5312 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย