"ว่าด้วย ดี ๔ ชั้น"

 วิริยะ12    8 ก.พ. 2565

.
 "ว่าด้วย ดี ๔ ชั้น"

" .. ดูก่อนนารทะ

- คฤหบดีผู้อยู่ครองเรือน ฉลาดไม่เกียจคร้าน ทำโภคะให้เกิดขึ้น
ชื่อว่าขยันหมั่นเพียร คือความเป็นผู้ฉลาด ข้อนี้ดีชั้น ๑.

- การแบ่งปันโภคะที่ให้เกิดแล้วด้วยความลำบาก แก่สมณพราหมณ์
ผู้ประพฤติธรรมแล้ว จึงบริโภค ข้อนี้ดีที่ ๒.

- เมื่ออิสริยยศอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่ร่าเริงใจด้วยอำนาจความมัวเมา
ได้แก่ปราศจากความระเริงใจ ข้อนี้ดีที่ ๓.

- ก็เมื่อใดมีความเสื่อมประโยชน์ คือยศพินาศ
เมื่อนั้น ไม่มีความลำบากซบเซา ข้อนี้ดีที ๔. .. "

http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271171 
   DT014902

วิริยะ12

8 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5349 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย