"หลักธรรมคือจิต" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    23 ก.พ. 2565

.
 "หลักธรรมคือจิต"

" .. กิเลสทั้งหมด "เกิดรวมอยู่ที่จิต" ให้เพ่งมองที่จิต อันไหนเกิดก่อน ให้ละอันนั้นก่อน "หลักธรรมที่แท้นั้นคือจิต ให้กำหนดดูจิต ให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้ง" เมื่อเข้าใจจิตตัวเองได้ลึกซึ้งแล้วนั่นแหละได้แล้วซึ่งหลักธรรม .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
    DT014902

วิริยะ12

23 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5344 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย