"ความคิดกับความจริง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    4 เม.ย. 2565

.
 "ความคิดกับความจริง"

" .. ความคิดเอาเองกับความเห็นจริงเพราะมีสติพิจารณาด้วยปัญญาไม่เหมือนกัน "ความคิดเอาเองแม้บางทีอาจจะถูกต้องได้" แต่ก็เป็นการบังเอิญ "แต่ความเห็นจริงเพราะมีสติพิจารณาด้วยปัญญาจะถูกต้องเสมอ" ไม่เป็นการบังเอิญ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน "ให้ใช้สติ ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงทุกอย่าง ไม่ได้ทางสอนให้คิดเอาเอง" พุทธศาสนิกผู้เคารพในพระพุทธองค์ จึงควรต้องเคารพปฏิบัติตามที่ทรงสอนนี้ด้วย .. "

"สิ่งที่มีค่ากว่าเงินทอง"
พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 
   DT014902

วิริยะ12

4 เม.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5352 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย