"ปีใหม่ ให้มีพุทโธเต็มหัวใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    2 ม.ค. 2562

 "ปีใหม่ ให้มีพุทโธเต็มหัวใจ"

" .. "ให้พากันมีความอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน ทั้งประเทศไทยเรารับปีใหม่นะวันนี้" ให้พากันยิ้มแย้มแจ่มใส "นึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ" นี่ทั่วประเทศเขตแดนของเรายิ่งดี

"ไปที่ไหน ให้มีพุทโธติดเนื้อติดตัว" เวลาเรามาไม่มีพุทโธมา รถมันว่างพุทโธ แต่เต็มด้วยคน "คนเต็มรถ แต่พุทโธไม่มีในรถนั้นเลย เรียกว่า รถร้าง" รถไม่มีความหมาย

"กลับไปนี้ให้ได้พุทโธเต็มหัวใจ คนเต็มรถ พุทโธเต็มรถไปสบาย" มีความสุขความเจริญทั่วหน้ากัน เอาละเท่านั้นละ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
   DT014902

วิริยะ12

2 ม.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5306 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย