"ปัญญามีอำนาจเหนือกิเลส" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    4 พ.ย. 2564

.
 " .. ปัญญามีอำนาจเหนือความคิด "ก็คือปัญญาที่มีอำนาจเหนือกิเลสนั่นเอง" เพราะเมื่อปัญญาควบคุมความคิดได้ ความคิดก็จะไม่ปรุงแต่งไปกวนกิเลสที่มีอยู่เต็มโลก ให้โลดแล่นเข้าประชิดติดใจ จึงเป็นการควบคุมกิเลสได้พร้อมกับควบคุมความคิด

"ความเกิดเป็นทุกข์" เพราะความเกิดนำมาซึ่งความเกิด ความแก่ ความตาย ความพรัดพรากจากของรักของชอบใจและความไม่ประจวบด้วยสิ่งที่ปรารถนาทั้งปวง

"ความทุกข์เหล่านี้หนีไม่พ้น" เพราะเป็นผลตามมาของความเกิดอย่างแน่นอน ความทุกข์ทางกาย หนีพ้นได้ด้วยการไม่เกิดเท่านั้น "ส่วนความทุกข์ทางใจ หนีได้ด้วยความคิด" .. "

"รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11913
   DT014902

วิริยะ12

4 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5329 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย