ร่างกายเหมือนมีดต้องหมั่นลับให้คม : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    24 มี.ค. 2558


"ร่างกายของเราเหมือนกับมีด
ถ้าเรามีมีดแล้วไม่ลับ
มันก็เกิดสนิมจับเปรอะไป
เหมือนเรามีธาตุ ขันธ์ อายตนะ
แล้วไม่ฝึกฝนขัดเกลา
กิเลสมันจับเขรอะขระ
ถ้าเป็นปืน ยิงแมลงวันก็ไม่ตาย"

"กายของเราเปรียบเหมือนมีด
เจ้าของรักษาไม่ค่อยจะเป็น
เก็บก็ไม่ค่อยจะเป็น
ทรัพย์ก็ไม่มีปัญญาจะรักษา"

...

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
DT017019

จำปาพร

24 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5272 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย