"สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    23 มิ.ย. 2560

 "สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูก"

" .. "เราไม่เห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักอย่าง ซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดแล้วเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูนไพบูลย์เหมือนอย่าง สัมมาทิฏฐินี้เลย"

พุทธพจน์นี้ "แสดงให้เห็นความสำคัญยิ่งของสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม" และหลวงพ่อได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า "ธรรมนั่นไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่กายใจนี่" จะสุขก็อยู่ตรงนี้ จะทุกข์ก็อยู่ตรงนี้

ฉะนั้น "ถ้าความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว มันก็ไม่มีเรื่องผิด คือมันคิดถูก" มันก็ไม่ขัดข้อง มันก็สงบสบายระงับ เรื่องราวต่าง ๆ ก็สงบไป "เมื่อฟังธรรมเข้าใจ มันก็เปลี่ยน ถ้าคนเราเห็นโทษในการกระทำของตนแล้ว มันก็เปลี่ยน" เหมือนกันกับคนกินเหล้า ถ้าหากว่าไม่เห็นโทษของการกินเหล้า มันก็เหมือนกันอย่างนั้น ไม่มีใครไปห้ามได้

อันนี้ "คือเราเปลี่ยนความเห็นผิดมาเป็นความเห็นถูก" เปลี่ยนความชั่วมาเป็นความดี เปลี่ยนปุถุชนมาเป็นอริยชน "เพราะความเห็นถูกนั่นแหละที่ทำให้มันเปลี่ยน" เปลี่ยนสูงขึ้นนี่เรียกว่าบุญ .. "

"หน้าที่ของสมณะ"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

23 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5350 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย