"นี่เรียกว่าธรรมแท้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    11 เม.ย. 2565

.
 "นี่เรียกว่าธรรมแท้"

" .. ใจที่บริสุทธิ์นั้นเมื่อละขันธ์ลงไปแล้ว ไม่เรียกว่าใจที่บริสุทธิ์ "เรียกได้ว่านิพพานหรือธรรมธาตุ ธรรมธาตุหรือนิพพานนี้แลเรียกว่าธรรมแท้" ธรรมแท้นี้แลที่ครอบโลกธาตุอยู่เวลานี้ ที่เราทั้งหลายเอ่ยถึงธรรมเท่านั้นก็เป็นที่ตายใจ ๆ ด้วยกัน เพราะเป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องยืนยันโลก ค้ำจุนโลกนี้มานานแสนนาน ด้วยธรรมธาตุที่สัตว์ทั้งหลายกล่าวถึงอยู่เวลานี้ "นี่เรียกว่าธรรมแท้"

เรากล่าวถึงธรรมแท้นี้แล้ว "เราก็แยกธรรมแท้นั้นมาเป็นข้อปฏิบัติ" มาเป็นเครื่องยึดถือของเรา เช่น "เราระลึกถึงพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ บทใดก็ตาม นั้นแลคือธรรมที่ออกจากธรรมแท้" เป็นเครื่องยึดแห่งจิตใจของเรา .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1360&CatID=2DT014902

วิริยะ12

11 เม.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5196 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย