"กล่าวโทษผู้อื่นเป็นบาป" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "กล่าวโทษผู้อื่นเป็นบาป"

".. "การกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรอง" เป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับทุกข์ จึงควรสลดสังเวช ต่อความผิดของตน "งดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสีย" ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว "แต่สาเหตุที่ทำให้เกิด ทุกข์ ทำไมพอใจสร้างขึ้นเอง" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 


• ชีวิตประจำวันเหมือนทะเลปั่นป่วนมีคลื่นใหญ่...

• พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์ ที่พระโคดมพุทธเจ้าทรงพบ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• การที่สำนึกว่ามีผู้แผ่เมตตาให้ตัวเรา ทำให้มีความสุขได้เหมือนกัน
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย