"คุณสมบัติทั้ง ๕ ประการ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    5 มี.ค. 2567

"คุณสมบัติทั้ง ๕ ประการ"

" .. เมื่อถึงพระรัตนตรัยแล้วก็มาสมาทานรับศีล "ผิดศีลมันดีไหม เราลองคิดดูให้ละเอียด อย่าเข้าข้างเราเข้าข้างใคร การไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์ มันดีไหม"

"การไม่ขโมยของคนอื่นนั้นมันดีไหม ให้เราคิดดูเท่านี้ก็รู้ และพวกที่มีครอบครัวแล้วนั้นอยู่ในวงจำกัดของเรามันดีไหม" หรืออยู่นอกวงมันดี ดูเท่านี้ก็พอแล้ว "ไม่ต้องไปคิดไกล ถามดูง่าย ๆ และมุสาการพูดโกหกนั้นมันดีไหม" คิดให้มันซึ้ง ๆ เข้าทางธรรมะอย่าไปเข้าข้างเรา ไม่ต้องไปศึกษาอะไรมาก

ข้อที่ห้าเครื่องมึนคนที่ปราศจากเครื่องมึนเมามันดีไหม อย่าเข้าข้างเจ้าของนะ "ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ ถ้าหากว่าใครมีคุณสมบัติทั้ง ๕ ประการนี้" เราก็ไม่ต้องไปถามใครหรอกว่า "ฉันเป็นอะไร" .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)DT014902

วิริยะ12

5 มี.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  175 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย