"ใจนั้นมันมีอันเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "ใจนั้นมันมีอันเดียว"

" .. หลักพุทธศาสนา "สอนถึงเรื่องใจนั้นมันมีอันเดียว ใจไม่มีมากอย่างดอก ที่มันมากคือมันผสม" เหมือนกับน้ำที่ผสมด้วยสีต่าง ๆ สีดำใส่เข้าไปก็เรียกว่าน้ำดำ สีแดงใส่เข้าไปก็เรียกว่าน้ำแดง "ทั้งดำทั้งแดงผสมกันเข้าก็กลายเป็นสีร่า ๆ ไป"

ผสมสียิ่งมากเท่าใดสีก็ยิ่งร่าไปหลายสีเท่านั้น อารมณ์ที่เราไม่อยากให้มันไปตามสิ่งไม่ดีนั้นคือตัวปัญญามันเกิดขึ้นมา "ส่วนอารมณ์นั้นเป็นเรื่องของใจ แท้ที่จริงปัญญาก็คือใจ อารมณ์ก็คือใจ"

เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ "จึงสอนให้เราอบรมใจรักษาใจให้มันเหลืออยู่อันเดียว" ไม่ให้มีสองสาม เพราะใจเป็นของที่เร็วที่สุด ยากที่จะจับได้ ถ้ามันมีอาการหลาย ๆ อย่างมันยาก "หากผู้มาอบรมใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปได้แล้ว จะเห็นว่ามีไม่มาก ใจอันเดียวแท้ ๆ" เหตุนั้นจะต้องอบรมจึงจะรู้เรื่องพวกนี้ .. "

(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๐
เวลาค่ำ แสดงธรรมเทศนา ประทศสิงคโปร์ 


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ลิงไหว้พระอาทิตย์ (อาทิจจุปัฏฐานชาดก)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย