"กรรมหมือนหว่านเมล็ดพืชลงดิน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    31 ก.ค. 2565

.
 "กรรมหมือนหว่านเมล็ดพืชลงดิน"

" .. เมื่อเราได้คิดได้พูดได้ทำอะไรลงไปแล้ว "มันก็เริ่มก่อผลเป็นวิบากขึ้นในจิต ซึ่งเป็นประจุกรรม" เหมือนข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ "เราจะไปลบ ไปล้างไปเปลี่ยน ไปแปลงอะไรไม่ได้อีกแล้ว" ได้อยู่อย่างเดียว "คือ คอยจนกว่ามันจะงอกออกมา" และผลิดอกออกผลให้เราเก็บเกี่ยว

ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนว่า "สิ่งที่ทำลงไปแล้ว อย่าย้อนคิดเสียดาย" อย่าเก็บมากังวลครุ่นคิด "แต่ก่อนจะกระทำสิ่งใด ให้ไตร่ตรองจนรอบครอบเสียก่อน ด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยเหตุผล" ก่อนจะทำเรามีโอกาสเต็มที่ว่าจะทำอย่างไร "เพื่อที่จะไม่ย้อนคิดเสียใจ เสียกำลัง" เสียเวลาที่จะล้มล้างสิ่งที่เอาคืนมาอีกไม่ได้แล้ว .."

"กรรม" ของคนเราเหมือนเมล็ดพืชที่ถูกหว่านลงในดิน
(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)     DT014902

วิริยะ12

31 ก.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5324 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย