"สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    2 ส.ค. 2565

.
 "สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ"

" .. "ดวงจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ" เมื่อหากว่าพวกเราทั้งหลาย มาฝึกหัดสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวนี้ "ให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วให้มีความถูกต้องแล้ว" ตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเป็นไปด้วยทั้งนั้น "คือมีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ" สัมมาวาจา สัมมาสังกัปโป เลี้ยงชีวิตก็ชอบ พยายามก็ชอบ ตั้งสติก็ชอบ ตั้งใจก็ชอบ

"เพราะจิตดวงเดียวนี้มันเห็นชอบแล้ว" อะไร ๆ ทั้งหมดในอวัยวะร่างกายนี้ก็ชอบไปด้วยเสียทั้งนั้น จึงพูดได้ว่าแม้จะมีอวัยวะร่างกายทุกส่วนก็จริงแต่ที่สำคัญก็คือดวงจิต โอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีมากก็จริง "แต่ว่าเมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วก็คือ มาประพฤติปฏิบัติให้จิตดวงเดียวนี้เห็นชอบเท่านั้น" ก็เป็นอันว่ามีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้ .."

"สุภัททานุสรณ์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 DT014902

วิริยะ12

2 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5266 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย