"รากเหง้าของพระศาสนา" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ)

 วิริยะ12  

.
 "รากเหง้าของพระศาสนา"

" .. "ทาน - ศีล - ภาวนา" เป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา ที่มนุษย์ต้องคอยสั่งสมให้มาอยู่ในนิสัย

- "ทาน" เป็นเครื่องแสดงน้ำใจ เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ

- "ศีล" เป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลส

- "ภาวนา" อบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลและความถูกต้อง ผู้เป็นหัวหน้างาน หรือ มีภารกิจมาก ควรหันมาฝึกใจเป็นอย่างยิ่ง "เพราะการภาวนาช่วยแก้ความยุ่งยากลำบากใจ ทุกประเภทที่เป็นภาระหนัก" หากปล่อยใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้ง คงไม่ได้รับความสุข แม้จะมีสมบัติก่ายกอง .. "

"มุตโตทัย"
(หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ)
    

5,412


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย