"การฝึกสมาธิภาวนานั้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    10 พ.ย. 2565

"การฝึกสมาธิภาวนานั้น"

" .. "ทำสมาธิภาวนานั้น คือให้เห็นตัวตนเรา" เห็นต้นตอของเราที่เกิดขึ้นมากับกิเลสของเราที่เกิดขึ้นมามันเกิดจากอะไร "ต้นตอของเรานี้ เกิดขึ้นมาจากอะไรให้รู้จักตรงนี้แหละ"

ครั้นรู้จักกิเลสแล้วคราวนี้ "เราละกิเลสเหล่านั้นแหละ เป็นสิ่งที่เราจะต้องละ" การฝึกฝนอบรมมาทั้งหมด ตั้งแต่ศึกษาเล่าเรียนและฝึกหัดมา "เพื่อให้เห็นตัวกิเลสเหล่านั้นแหละ" .. "

"ภิกษุใหม่" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
http://tesray.com/afterhours-15
   DT014902

วิริยะ12

10 พ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5313 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย