"ความสุขที่ปลอดภัย" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    10 ต.ค. 2565

.
 "ความสุขที่ปลอดภัย"

" .. ขอให้ท่านทั้งหลาย สำรวจดูความสุขว่า "ตรงไหนที่ตนเห็นว่ามันสุขที่สุดในชีวิต" ครั้นสำรวจดูแล้วมันก็แค่นั้นแหละ แค่ที่เราเคยพบมาแล้วนั่นเอง "ทำไมจึงไม่มากกว่านั้น มากกว่านั้นไม่มี"

โลกนี้มีอยู่แค่นั้นเอง แล้วก็ซ้ำ ๆ ซาก ๆ อยู่แค่นั้น "เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ร่ำไป มันจึงน่าจะมีความสุขชนิดพิเศษกว่า" ประเสริฐกว่านั้น ปลอดภัยกว่านั้น

พระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านจึงสละสุขส่วนน้อยนั้นเสีย "เพื่อแสวงหาสุขอันเกิดจากความสงบกาย สงบจิต สงบกิเลส เป็นความสุขที่ปลอดภัย" หาสิ่งใดเปรียบมิได้เลย .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
    DT014902

วิริยะ12

10 ต.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5325 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย