"การสร้างบารมีทางจิต" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "การสร้างบารมีทางจิต"

" .. การสร้างบารมีทางด้านจิตใจของเรา ทำอะไรก็รู้อยู่เห็นอยู่ว่า มันถูกมันผิด "มันเปลี่ยนจากมิจฉาทิฎฐิมาเป็นสัมมาทิฎฐิ" ไม่นานหรอกโยมนี่เรียกว่า "การสร้างบารมีทางจิต" เห็นไป .. เห็นไป .. ความเห็นมันก็แก่กล้าขึ้น "บาร มีมันกล้าขึ้นเพิ่มขึ้น"

อันนี้มันก็เลยมากขึ้น "กิเลสมันก็น้อยลง เพราะบารมีมันมากขึ้น" เปรียบ ประหนึ่งว่า เราทุกคนที่นั่งกันอยู่นี้ "สมัยก่อนเราเป็นเด็กเล็ก ๆ ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่" ถามว่าเด็กเล็กมันหายไปไหน?

มันไม่หายไปไหนหรอก คือเด็กน้อยเป็นเหตุให้เราใหญ่ เวลาเราโตเด็ก มันก็เลยหายไป "เด็กไม่มีไม่รู้ไปไหน กลายมาเป็นผู้ใหญ่เลย" ไม่มีเด็กน้อย "จิตใจของเราก็เช่นกัน ถ้าความรู้เกิดขึ้น ความไม่รู้มันก็หายไป ทิ้งไป" .. "

"เหนือสิ่งอื่นใด"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    

5,417


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย