"กระทำไปเถอะ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "กระทำไปเถอะ"

" .. การปฏิบัตินั้นให้พยายามทำ "มันจะสงบหรือไม่สงบก็ช่าง" ปล่อยไว้ก่อน เอาเรื่องเราปฏิบัติเป็นเรื่องแรก "เอาเรื่องเราได้สร้างเหตุนี่แหละ" ถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็ได้

เราได้ทำแล้ว "อย่ากลัวว่าจะไม่ได้ผล มันไม่สงบ" เราก็ได้ทำ ทีนี้ถ้าเราไม่ทำ ใครเล่าจะได้ ใครเล่าจะเห็น คนหานั่นแหละจะเห็น "คนกินนั่นแหละจะอิ่ม"

ดังนั้น ถ้าจะปฏิบัติแล้ว "ให้ตั้งศึล สมาธิ ปัญญาไว้ในใจของเรา" ให้นึกถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เลิกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกเสีย "การกระทำของเรานี้เองเป็นเหตุ" เกิดขึ้นในภพในชาติหนึ่งจริง ๆ "กระทำไปเถอะ" .."

"กุญแแจภาวนาตามดูจิต"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    

5,392


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย