."ความปราถนา ๓ นัย" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "ความปราถนา ๓ นัย"

".. เราทั้งหลายเกิดมานี้ "ย่อมมีความมุ่งมาดปราถนาอยู่เป็น ๓ นัย"

"นัยหนึ่ง" ต้องการวัตถุข้าวของเงินทองมาก ๆ
"นัยสอง" ต้องการรูปสวย ๆ งาม ๆ อายุยืนนาน
"นัยสาม" ต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด

"เหตุใดจึงไม่สมปรารถนา" ก็เพราะเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติ
ท่านได้วางข้อปฏิบัติไว้คือ "มีทาน มีศีล มีภาวนา"
สามนัยนี้ให้พากันรู้จัก .. "

"มุตโตทัย"
(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 

5,482


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย