."ยอดของบารมี" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    25 ส.ค. 2566

.
 "ยอดของบารมี"

" .. หลวงปู่ฯ เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของ "การปฏิบัติการภาวนา" ว่าเป็นหนทางอันสูงสุดที่ทำให้ทุกคนพ้นทุกข์,"เรื่องการภาวนา เป็นยอดของบารมีทั้งหลาย" เป็นการเสริมสร้างกำลังใจ กำลังปัญญาให้เข้มแข็ง สามารถต่อสู้เอาชนะกิเลสน้อยใหญ่ได้

"เมื่อไม่รู้จักภาวนา ก็ปล่อยให้พวกกิเลสเป็นเจ้านายผู้บงการการกระทำของตน" ตนก็เลยเป็นทาสของกิเลส "เป็นเหตุให้ทำกรรมไม่ดี" สะท้อนเอาทุกข์ยากมาสู่ตน .. "

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร    DT014902

วิริยะ12

25 ส.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5373 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย