"หลงของเก่า" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12  

.
[color=]"หลงของเก่า"

" .. พระพุทธเจ้าเทศนาไว้ว่า "สัจจังเว อมตา วาจา เอสะ ธัมโม สนันตโน" ธรรมเป็นของเก่า มิใช่เป็นของใหม่ เราประพฤติเราปฏิบัติ ให้รู้จักของเก่า "คือที่เราเกิดมาแล้วของเก่าทั้งนั้น"

อารมณ์สัญญาทั้งหลายที่เราได้รู้ได้เห็น ได้ยินได้ฟังมา เป็นแต่ของเก่าทั้งหมด มิใช่เป็นของใหม่สักอย่าง "เราเกิดมา ไม่รู้จักว่ากี่กัปกี่กัลป็ อน้นตชาติแล้ว" เรื่องมันเป็นอย่างนี้

เพราะเหตุนั้น "เราต้องพิจารณาของเก่า" รูปร่างนี้ก็ของเก่า สังขารร่างกายนี่ ก็ของเก่า "จิตใจของเรานี่ก็เป็นของเก่า" มิใช่เป็นของใหม่ ฟ้าอากาศดินนี้าลมไฟก็เป็นของเก่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมา "ปุพเพ อนนุสสุเตสุ ธัมเมสุ" ธรรมทั้งหลายมันมีอยู่ อย่างนั้น

เหตุนั้นเราพึงให้รู้จัก "เราได้เวียนว่ายตายเกิดมานั้เม่รู้จักว่ากี่กัปกี่กัลป้อนันตชาติแล้ว" มาถึงชาติภพอันนี้แหละ เหตุนั้นให้เราพากันพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้จักธรรมทั้งหลาย

"มรรคผลสวรรค์นิพพานก็ไม่ใช่ของใหม่" เป็นของเก่าทั้งนั้น "ศึล สมาธิ ปัญญา หลักพระพุทธศาสนาก็ของเก่าทั้งนั้น" มิใช่เป็นของใหม่ .. "

"หลงของเก่า"
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 

5,512จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย