"ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม"

" .. "เมื่อจิตเป็นกุศล จิตมันว่างหมด จิตมันสบาย" จิตดีมีความสุขความสบาย "ที่เรามานี้ต้องการความสุข ความสบาย ต้องการความพ้นทุกข์เท่านั้น" เราจะเอาอะไรสุขสบายล่ะนอกจากใจของเราสงบ

"เมื่อใจของเราสงบแล้ว ความสุขความสบายก็เกิดที่นั่น" ไม่ได้เกิดที่อื่น ไม่ได้สุขสบายเพราะวัตถุข้าวของทั้งหลายต่าง ๆ "ใจเราสบายเท่านั้นแหละ ความสุขเมื่อใจเราสบายแล้วทำอะไรก็สบาย"

ทำมาหากิน ค้าขาย การอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง เราก็สุขก็สบาย "ธรรมนั้นก็นำความสุขความสบายให้ ไปในชาติใดภพใดธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม" .. "

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

5,481จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย