"สิ่งที่ยู่เหนือคำพูด" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12  

.
 "สิ่งที่ยู่เหนือคำพูด"

" .. อุบาสกผู้คงแก่เรียนผู้หนึ่ง สนทนากับหลวงปู่ว่า "กระผมเชื่อว่า แม้ในปัจจุบันพระผู้ปฏิบัติถึงขั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็คงมีอยู่ไม่น้อย เหตุใดท่านเหล่านั้นจึงไม่แสดงตนให้ปรากฎ" เพื่อให้ผู้สนใจปฏิบัติทราบว่าท่านได้บรรลุถึงคุณธรรมนั้นแล้ว "เขาจะได้มีกำลังใจและความหวัง เพื่อเป็นพลังเร่งความเพียรในทางปฏิบัติให้เต็มที่" หลวงปู่กล่าวว่า ..

“ผู้ที่เขาตรัสรู้แล้ว เขาไม่พูดว่าเขารู้แล้วซึ่งอะไร เพราะสิ่งนั้น มันอยู่เหนือคำพูดทั้งหมด” (แสดงปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตน)

"หลวงปู่ฝากไว้"
พระราชวุฒจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
    

5,413


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย