"บรรลุโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์" (หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ)

 วิริยะ12    6 ม.ค. 2567

.
 "บรรลุโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์"

" .. "หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ" พระอริยเจ้าผู้บรรลุโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ "ศิษย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ที่สำคัญรูปหนึ่ง" ซึ่งได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในวัยชรา

"ท่านได้บวชเป็นตาปะขาวถือศีล ๘ อย่างเคร่งครัด" และติดตามหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ออกธุดงค์ "จนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์" ท่านมีวิถีจิตมุ่งสู่ความหลุดพ้น ท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวทำนายไว้ว่า

"ในกาลข้างหน้า ถึงเวลาบารมีสุกงอมเต็มที่ จะมีคนมาโปรด"

ต่อมาท่านได้รับอุบายธรรมชั้นสูงจาก "หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน" ที่วัดป่าแก้วชุมพล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามคำทำนายของท่านพระอาจารย์มั่น

หลวงตามหาบัวฯ "ท่านแนะวิธีปฏิบัติให้ในตอนเย็น พอรุ่งเช้าท่านก็จบกิจพรหมจรรย์ เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา"

ท่านเล่าว่า "อวิชชาขาดมันรุนแรงถึงขั้นกายไหว ประหนึ่งว่าคานกุฏิที่อยู่ได้ขาดไปด้วย อัศจรรย์พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และอัศจรรย์อุบายธรรมที่หลวงตาแนะนำพร่ำสอน คืนนั้นทั้งคืนจิตตื่นอยู่ไม่หลับไม่นอน เสวยวิมุตติสุข หาสุขอื่นยิ่งกว่าไม่มี .. "

หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ วัดป่าหนองแซง อุดรธานี 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=59013

   DT014902

วิริยะ12

6 ม.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  5314 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย