."สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มี" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มี"

" .. คนเรามักจะเชื่อปรัมปราไปทั่ว "เชื่อพระอินทร์ พระพรหม พวกเจ้าแม่กวนอิมก็เอามาเชื่อกัน" ไม่ทราบว่า เป็นมาอย่างไร "เจ้าแม่กวนอิมนั้นสร้างบุญบารมีมายังไง นับถือกันค่อนประเทศ" เท่าที่ฟังอยู่ "รูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมเต็มเลย" อันนี้แหละ "อยากจะเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลาย อย่างมงาย"

เพราะว่า "หลักสำหรับที่จะให้เราพิสูจน์ว่า ชีวิตนี้มันเป็นมาอย่างไร" อันนี้พระพุทธเจ้าเป็นตัวยืนอยู่แล้ว "พระองค์ก็ทรงตรัสว่า สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มี" แต่พระพุทธเจ้าย่อมไม่หวั่นไหวในสังขารนั้น เรามาปฏิบัติตามนี้กันแหละ

"เราจะไปอ้อนวอนให้ผู้วิเศษใด ๆ" ในโลกมาช่วย "ให้มีชีวิตยั่งยืนนาน ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนอย่างนี้นะ มันเป็นไปไม่ได้" คิดดู องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "ร่างกายของพระองค์ บุญกุศลที่พระองค์สร้างมา แต่อดีตชาติมากมาย มาตกแต่งให้ ก็ยังไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน"

ลองคิดดูอย่างนั้นก็แล้วกัน "คนธรรมดาสามัญ บุญกุศลตกแต่งให้ไม่มากอะไรเลย" ไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วจะให้มันเที่ยง มันยั่งยืนมาแต่ไหน "แล้วบาปก็ทำอย่างนี้นะ ไม่ละอาย ไม่กลัวบาป มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์" .. "

"สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มี"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 

5,544จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย