"รีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสีย" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    29 ก.พ. 2567

"รีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสีย"

" .. "คำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น เป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมาดูจิตนั่นเอง" คำสอนของพระพุทธองค์มีมากมายก็เพราะกิเลสมีมากมาย "แต่ทางที่ดับทุกข์ได้มีทางเดียว พระนิพพาน"

การที่เรามี "โอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นนี้มีน้อยนัก" หากปล่อยโอกาสให้ผ่านไป "เราจะหมดโอกาสพ้นทุกข์ได้ทันในชาตินี้ แล้วจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนาน" เพื่อจะพบธรรมอันเดียวกันนี้

ดังนั้น "เมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว รีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสีย มิฉะนั้นจะเสียโอกาสอันดีนี้ไป" เพราะว่าเมื่อสัจจธรรมถูกลืม "ความมืดมนย่อมครอบงำปวงสัตว์ให้อยู่ในกองทุกข์สิ้นกาลนาน" .. "

พระราชวุฒาจารย์
(หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
   DT014902

วิริยะ12

29 ก.พ. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  203 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย