"กัลยาณมิตร" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    10 มี.ค. 2567

"กัลยาณมิตร"

" .. "บัณฑิต" บางทีท่านเรียกว่า "กัลยาณมิตร" คำว่ามิตร มาจากเมตตา "คนที่เป็นมิตรกันนั้นจะหวังดีปรารถนาดีต่อกัน" ชักชวนกันแต่ในทางที่ดีที่ชอบเป็นบุญกุศล "จึงเรียกว่ามิตร"

ในทางตรงกันข้ามก็เป็นมิตรเหมือนกัน แต่เรียกว่า "บาปมิตร มิตรชักชวนไปในทางชั่วเมื่อติดต่อสังคมกันไปนาน ๆ เข้าก็เป็นอันเดียวกัน" คบคนชนิดใดก็เป็นคนชนิดนั้น ๆ "คบบาปมิตรก็เป็นอันธพาล คบกัลยาณมิตร ก็เป็นบัณฑิต" .. "

"เทสรังสีอนุสรณ์"
พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)DT014902

วิริยะ12

10 มี.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  147 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย