ถูกจริต...

 ลูกโป่ง  

...........

5,439จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย