(คำสอนหลวงพ่อ) เสียอะไร....... ก็เสียไป

 DMCnews    17 ธ.ค. 2555

เสียอะไร....... ก็เสียไป
แต่อย่าเสีย
ความสงบของใจ
อย่าเสียกำลังใจที่จะ
ต่อสู้กับอุปสรรคนั้น
ยามใดที่เราท้อแท้
จงสู้ชีวิตด้วยสติปัญญา
และกำลังใจอันสูงสุดDT012201

DMCnews

17 ธ.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5270 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย