"สมุทัย เหตุให้ทุกข์เกิด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    12 ก.พ. 2558

 "สมุทัย คือเหตุให้ทุกข์เกิด"

" .. แดนเกิดแห่งทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหน "ถ้าไม่เกิดขึ้นมาจากใจที่ปล่อยไปตามอำเภอใจของตัว"
เกิดขึ้นมาจากที่นั่น ผู้ปฏิบัติถ้าไม่ย้อนจิตเข้าไปดูสาเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ จะไม่มีที่แก้ทุกข์ตลอดวันตาย

ถ้าย้อนเข้าไปถึงจุดเป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์ นั้นแลจะเป็นสถานที่แก้ทุกข์ได้ด้วย เนื่องจากรู้เรื่องของ
สมุทัย .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๙
 DT014902

วิริยะ12

12 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5274 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย