สุตมยปัญญา : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    13 มี.ค. 2558


"พระปัญญาคุณ" ให้หมั่นฟังเทศน์ ฟังพระ
และครูบาอาจารย์สั่งสอน สมควรแก่การศึกษา
ฟังแล้วอย่าพากันทิ้ง พิจารณาใคร่ครวญดู
ว่าถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว แล้วต้องนำไปตรอง
คิดพิจารณาดู บางคนท่านพูดดีแต่ตัวฟังผิด
เห็นผิด เข้าใจผิด..มันก็ไม่ดี
พูดถูก..เข้าใจถูกนั่นแหละดี
พูดถูก..ฟังผิด พูดผิด..ฟังถูกก็ไม่ดี

...

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการDT017019

จำปาพร

13 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5260 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย