ฝึกหัดจิตใจของตน เราต้องเสียสละออกไปหมด : หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

 จำปาพร    13 พ.ค. 2558

เราก็รู้แล้วว่า จิตใจไม่สงบมันมีความทุกข์
ไม่สงบขึ้นมาเมื่อไรทุกข์เมื่อนั้น จิตใจสงบเมื่อไรสุขเมื่อนั้น
ตรงนี้แหละพวกเราจะได้พากันแสวงหา

ถ้าเราเสียสละออกมาแล้ว ระยะเราจะนั่งฟังเทศน์จะปฏิบัติธรรมอยู่นี้
ให้พากันตัดออกไปหมด ทั้งกิจการงานบ้านช่องอะไร
ข้าวของทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ตัดทั้งบุคคลอื่นออกไประยะเรานั่งปฏิบัติธรรม
และอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่น และไปคิดไปห่วงไปใยเรื่องของคนอื่น
ตัดไปก่อน ละทิ้งไปก่อน ในครอบครัวก็ดี เพื่อนฝูงก็ดี
พ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยพ่อหม่นแม่หม่น ใครทุกคน
เวลาเราจะพากันปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตน เราต้องเสียสละออกไปหมด
เราทดลองดูซิ..เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ให้จิตของเราอยู่กับตนกับตัว อย่าให้มันไปที่ไหน
ให้จิตใจอยู่กับตนกับตัวอย่าคิดไปที่ไหน คิดอยู่ที่กับตนกับตัวนี่แหละ
และก็ละหมดเสีย ละสิ่งของหมด ละบุคคลอื่นหมด
ให้มันเหลือแต่เราคนเดียว..ลองดู เพื่อจะให้จิตของเรานิ่งกับตนคนเดียว


ถ้านั่งอยู่ด้วยกันหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็ตามแต่เราก็ต้องทิ้งคนอื่นหมด
เหมือนไม่มีใครมานั่งอยู่ใกล้เรา เหมือนเรานั่งอยู่คนเดียว
ทำให้มันอยู่คนเดียวอย่างนี้แหละ เมื่อทำได้จิตใจของเราจะได้สงบเร็วขึ้น
เพราะเราละหมด ละสิ่งที่มารบกวนจิตใจ ละบุคคลทั้งหลายออกไป
ไม่ให้เหมือนมีใครมาอยู่กับตน อย่างนี้แหละ ..ละทั้งอดีต อนาคต
อดีตเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีมานั้น ตั้งแต่ก่อนจนถึงเรามาปฏิบัตินี่แหละ
เราต้องตัดออกหมด ละออกหมด ปล่อยออกหมด วางออกหมด ทิ้งไป
นี่แหละเรานั่งปฏิบัติธรรม ปฏิบัติภาวนา ฝึกฝนอบรมจิตใจ

...

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่    DT017019

จำปาพร

13 พ.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5311 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย