"นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๙. "พบช้างสารใหญ่/ปุริโสเปรต ๑,๐๐๐ ตน"

 วิริยะ12    8 มี.ค. 2560

 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๙. "พบช้างสารใหญ่/ปุริโสเปรต ๑,๐๐๐ ตน"
โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร

๙. "พบช้างสารใหญ่/ปุริโสเปรต ๑,๐๐๐ ตน"

"พบช้างสารใหญ่"


.. เดินไปอีกไปพบกุญชรโร ช้างสารใหญ่ "อยู่กลางป่าไม้ไผ่ กินแต่หนาไผ่หนามหวาย หนามยอกปากยอกลิ้น(ทิ่มตำ)เลือดอาบหน้าอาบตา เป็นทุกข์อย่างนั้น จะไปกินใบไม้อ่อนก็ไม่ได้ กินได้แต่ของแข็งอย่างนั้น อยู่ที่นั่นนานหลายร้อยปีแล้ว" นั่นแหละ พอกุญชรโรช้างสารใหญ่เห็นนายพรานผ่านไปก็ถามว่า

"โอ๋ .. พ่อนายพรานจะไปไหน"
โอ .. ข้าแต่กุญชรโรช้างสารใหญ่ "ข้าพเจ้าจะเอาพระไตรสรณคมน์และศีล ๕ ไปคืนให้แก่พระพุทธเจ้าที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีโน่นดอก"

"เออ .. ดีมาก "ขอสั่งข่าวสารนำไปแสดงให้พระพุทธเจ้าฟังว่า แต่ปางก่อนโน้น ข้าพเจ้ามีบุพกรรมอะไร จึงมาเป็นช้างสารใหญ่ กินแต่หนาไผ่หนามหวาย ยอกปากยอกลิ้นเป็นทุกข์อย่างนี้ เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงให้แล้ว จงกลับมาแสดงให้ข้าพเจ้าทราบนะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง" รับคำสั่งช้างสารใหญ่แล้วก็ไปเลย

"พบ ปุริโสเปรต ๑,๐๐๐ ตน"

..ไปไม่นานก็ล่วงไปถึง "ปุริโสเปรต(เปรตชาย)ทั้งหลาย ประมาณ ๑,๐๐๐ ตนนะ ร่างกายใหญ่บึกบึน ถือค้อน ตะบอง ตีศรีษะกันอยู่ ๗ วัน ๗ คืน วันที่ ๘ หยุดตีกัน กินข้าวกินปลาอาหารอิ่มหนำสำราญ ถึงวันที่ ๙ ตีกันอีก เหมือนคนเมาเหล้า" นั่นแหละ ฆ่ากันตีกันเลือดอาบหน้า อาบหัวอย่างนั้น พอเห็นนายพรานผ่านไป ก็ถามว่า

"โอ๋ .. ท่านนายพราน จะไปสถานที่ใดหนอ มีเหตุรีบร้อน"
ข้าแต่ปุริโส บุรุษผู้มีร่างกายมหึมาเป็นเปรต "ข้าพเจ้าจะเอาพระไตรสรณคมน์และศีล ๕ ไปคืนพระพุทธเจ้า ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีโน้นดอก"

เออ .. ดีมาก "ขอฝากข่าวสารไปถามพระพุทธเจ้าว่า พวกข้าพเจ้าเป็นเปรตเอาตะบองเหล็กตีศรีษะกันอยู่อย่างนี้ เลือดอาบหน้า อาบตาถึง ๗ วัน ๗ คืน เหมือนคนเมา วันที่ ๘ หยุดตีกัน กินข้าวปลาอาหารอิ่มหนำสำราญ เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงบุพกรรมเป็นอย่างไร ขอพ่อนายพราน จงนำข่าวสารนั้น กลับมาแสดงให้พวกข้าพเจ้าฟัง จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง" รับคำสั่งแล้ว นายพรานก็เดินทางต่อไป ..

(มีต่อ ตอนที่ ๑๐. "นายพราน ถึงวัดเชตวันฯ/ฟังธรรม/บรรลุธรรม") 
DT014902

วิริยะ12

8 มี.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5107 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย