สมิทธิชาดก ชาดกว่าด้วย การไม่รู้เวลาตาย | ชาดก 500 ชาติ

สมิทธิชาดก ชาดกว่าด้วย การไม่รู้เวลาตาย | ชาดก 500 ชาติ


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=z1-739BuVOU

DT0005

DhammathaiTeam

 เปิดอ่านหน้านี้  4449 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย